Dane z pracy urządzeń

dostęp do platformy atomation 24h

Dzięki platformie Atomation zyskujesz 24h dostęp do danych płynących z odczytów pracy twoich maszyn.

Możesz obserwować normalną pracę, odchylenia oraz anomalie. Tworząc własne raporty dysponujesz już danymi, które tworzą pełniejszy obraz pracy urządzeń.
Teraz możesz szybciej reagować na powstałe zakłócenia w ich pracy. Dysponujesz już wiedzą i możesz przewidzieć awarię zanim będzie za późno…

skumulowany wykres
Skumulowany wykres - podpis pliku
pomiar wibracji atomy

Pomiar wibracji

pomiar temperatury atomy

Pomiar temperatury

Uznaj inteligencję maszyn jako twoją przewagę

Dystrybucja systemu czujników
ATOMATION w Polsce

LEANSYS Maciej Rajca

grzegorz cichoń

Kontakt

Grzegorz Cichoń
M: +48 502 909 132
E: gcichon@leansys.pl

Zapytanie ofertowe:
atomy@leansys.pl