System wczesnego ostrzegania

Abstrakt


Prosty system kontroli pracy urządzenia – On/Off monitoring

Problem


Firma produkcyjna chcąc lepiej kontrolować czasy poszczególnych procesów, chciała posiadać prosty system monitorowania czasu pracy urządzenia w trybie: pracuje / nie pracuje.
Niepełna wiedza o faktycznych czasie obciążenia zaburzała widok pełnego potencjału parku maszynowego klienta.


Rozwiązanie


Zdecydowano o zastosowaniu kombinacji najprostszych oraz najtańszych czujników z oferty – ATC1.0, które często u klientów są bazą do tworzenia systemów wczesnego ostrzegania przed awarią.
W tym przypadku klient na podstawie wibracji i wstrząsów zyskał pełną wiedzę o charakterystyce pracy urządzeń, wykonujących złożone zlecenia o różnym obciążeniu.
Ponadto wprowadzona opcja z zastosowaniem czujników AT-R1.0 pozwoliła na zbieranie informacji o braku pola magnetycznego, świadczącego o przestoju urządzenia.
Poziom wibracji na pracujących maszynach był opomiarowany przez oba typy Atomów.
AT-C1.0 został wykorzystany do punktów z trudną dostępnością i ograniczoną przestrzenią. AT-R1.0 został zastosowany głównie do strategicznych maszyn i tych, których ciągłość pracy była kluczowa.
Swoboda dostępu pozwalała na zastosowanie różnych rodzajów mocowań, od śrubunku, opasek aż po kleje epoksydowe.


Rezultaty / korzyści


Tak proste zastosowanie czujników bezprzewodowych dało wiele cennych informacji o rozruchach maszyn, czasach przezbrojeń, okresach planowanych i nieplanowanych przestojów oraz przekraczania bezpiecznych pułapów przeciążeń przy wymagających zleceniach. Stworzenie prostych mechanizmów alertowych – sygnalizacja sms do managerów produkcji i UR – usprawnia decyzyjność na szczeblu operacyjnym (w celu wyrażenia zgody na dalsze dociążanie maszyny, pomimo większego ryzyka awarii. Analiza ryzyka w oparciu o dane z maszyny pozwala klientowi adaptować stopień obciążeń maszyny w odniesieniu do potencjału swojego klienta, poziomu marży na zamówieniu oraz innych przesłanek decydujących o priorytecie danego zlecenia produkcyjnego. Taka analityka z kolei, pozwala controlingowi tworzyć nowe narzędzia zarządcze dla dyrekcji i właścicieli.
 

Atomy, monitorując pracę urządzenia, zbierają lokalne dane o normalnej pracy urządzenia. W krótkim czasie można posiąść wiedzę o charakterystyce takiej pracy. Użytkownik określa sam parametry, jakie uzna za odbiegające od normy, wskazując zakresy w aplikacji obsługującej czujniki. Atomy wysyłają alerty tylko wtedy, gdy warunki pracy urządzenia osiągną alarmowe progi.


Czujniki są często punktem wyjścia przy zaradzeniu danemu problemowi – np. kontrola temperatury pracy silnika pozwala w porę zapobiec awarii urządzenia. W dłuższym horyzoncie czasowym klient dostrzega jednak ogrom możliwości płynących z danych zbieranych z pracujących urządzeń, by tworzyć co raz to bardziej efektywne procesy wewnątrz organizacji, redukować marnotrawstwa, a nade wszystko by osiągać przewagi konkurencyjne. W świecie VUCA ci, którzy potrafią zbierać, interpretować oraz tworzyć wartość dla organizacji – osiągają wzrost przez szybką adaptację do zmieniających się warunków gry rynkowej.

system wczesnego ostrzegania przed awarią

Zainstaluj. Skonfiguruj. Połącz. Monitoruj pracę. Przewiduj awarię