Produkt jako usługa (wartość dodana)

Abstrakt

Producent chłodni i lad chłodniczych – wartość dodana dla klienta – wgląd w stan urządzeń. Działania pro-serwisowe

Problem

Kluczowym elementem na drodze do pozyskania lukratywnego kontraktu oraz zdobycia lojalności klienta jest wysoka świadomość marki. Rynek maszyn chłodniczych podlega także temu samemu prawu. Dostawcy sprzętu o niskiej awaryjności sprzętu oferowanego klientowi przemysłowemu czy indywidualnemu – mogą swobodniej zarządzać marką w zakresie wydatków na marketing, promocję czy zakres cen/upustów dla dystrybutorów. Producent chcąc zwiększyć konkurencyjność swoich produktów zdecydował się na wprowadzenie dodatkowej opcji sprzedaży swoich produktów wyposażonych w czujnik parametrów pracy sprężarki, w oparciu o bezprzewodowe rozwiązanie firmy Leansys – model AT-R1.0. 

Rozwiązanie

Pilotażowo klient zdecydował o tym, iż wytypowane modele maszyn chłodniczych zostały wyposażone w czujniki bezprzewodowe AT-U1.0, tzw. Wersja all-in-one. Czujniki zbierają informacje o temperaturze pracy oraz wibracjach w cyklach kompresora. Zebrane dane wysyłane są do chmury obliczeniowej, z której odczytywane są w postaci raportów z charakterystykami pracy urządzeń. Celem producenta jest stworzenie aplikacji wspierającej działanie maszyny chłodniczej, która pozwoli dzięki monitoringowi urządzeń na wgląd na stan urządzenia (wydajność chłodzenia, pobór energii, temp. kompresora i jego wibracje) oraz podjęcie stosownych działań dzięki opracowanemu systemowi alertów.

Korzyści

Producent maszyn chłodniczych skorzystał na wprowadzeniu czujników rozmieszczonych w maszynach oraz ladach chłodniczych, dzięki czemu może:

  • zbierać informacje o pracy urządzeń (temperatura kompresora oraz wibracje w cyklach sprężarki) od swoich klientów;
  • weryfikować wyniki z pracą nowych urządzeń;
  • prowadzić politykę pro-serwisową działając zanim urządzenie ulegnie awarii;
  • dzięki własnej aplikacji na telefon z wykorzystaniem darmowej chmury Atomation (oszczędność zarządzania przestrzenią danych m.in. koszty serwera, przesyłania, utrzymania, etc)- dać klientowi wgląd w stan pracy urządzenia, bez konieczności brania na siebie pełnej kontroli nad sprzedawanym sprzętem chłodniczym – co stanowi nową wartość dla klienta, w konsekwencji umożliwiając wydłużenie okresu gwarancji.


Wszystko to przekłada się na wzrost:

  • poziomu jakościowego działających urządzeń
  • lojalności dystrybutorów i klientów końcowych
  • efektywności finansowej sprzedaży oraz działań posprzedażowych
  • świadomości marki dzięki rosnącej jakości usług
produkt atomy jako usługa

Zainstaluj. Skonfiguruj. Połącz. Monitoruj pracę. Przewiduj awarię